ຜ-ຟຟລ ໃຫ້ການອຸປະຖຳອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນສຶກສາແສງສະຫວ່າງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 26/12/2016

ຜ-ຟຟລ ໃຫ້ການອຸປະຖຳອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນສຶກສາແສງສະຫວ່າງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 26/12/2016 ວັນທີ 26 ເດືອນ ທັນວາ 2016, ຜ-ຟຟລ ໂດຍຮ່ວມກັບ ທ່ານ ສົມບູນ ເນຕິບັນດິດ ແລະ ທ່ານ ວັນໄຊ ເນຕິບັນດິດ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນສຶກສາແສງສະຫວ່າງ,