ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກໃຫ້ໂຮງຮຽນບ້ານພູຊ້າງ, ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກໃຫ້ໂຮງຮຽນບ້ານພູຊ້າງ, ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-8 ເດືອນ ທັນວາ 2016, ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການສົມທົບກັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2 ຂອງ ຜ-ຟຟລ,