EDL-Gen Contributes fund to Association for the Deaf

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສະໜັບສະໜູນ ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2016, ຜ-ຟຟລ ໄດ້ມອບເງິນສະໜັບສະໜູນ ຈໍານວນ 8.000.000 ກີບໃຫ້ແກ່ ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະຂອງຄົນຫູໜວກ

ພິທີລົງນາມສັນຍາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ນໍ້າພູນ ພາວເວີ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ພາວເວີໄຊນາ ເສີນຕູ່ ເອັນຈີເນຍຣິງ ຄໍເປີເຣຊັນ ຈໍາກັດ

ພິທີລົງນາມສັນຍາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ນໍ້າພູນ ພາວເວີ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ພາວເວີໄຊນາ ເສີນຕູ່ ເອັນຈີເນຍຣິງ ຄໍເປີເຣຊັນ ຈໍາກັດ ໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ 2016 ທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ,​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີ ພິທີລົງນາມສັນຍາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ນໍ້າພູນ ພາວເວີ ຈຳກັດ