ຜ-ຟຟລ ສົມທົບທຶນເຂົ້າໃນການບູລະນະປະຕິສັງຂອນ ພິພິທະພັນພະທາດຫຼວງ ວຽງຈັນ

ຜ-ຟຟລ ສົມທົບທຶນເຂົ້າໃນການບູລະນະປະຕິສັງຂອນ ພິພິທະພັນພະທາດຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 07 ພະຈິກ 2016, ຜ-ຟຟລ ໄດ້ສົມທົບທຶນເຂົ້າໃນການບູລະນະປະຕິສັງຂອນ ພິພິດທະພັນພະທາດຫຼວງ ວຽງຈັນ ເປັນເງິນມູນຄ່າ 20.000.0000 ກີບ