ຟຟລ ແລະ ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ ໃຫ້ແກ່ ບ້ານພູຊ້າງ ເມືອງ ຊຽງເງິນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ຟຟລ ແລະ ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ ໃຫ້ແກ່ ບ້ານພູຊ້າງ ເມືອງ ຊຽງເງິນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 07 ກັນຍາ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ, ເມືອງຊຽງເງິນ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

ຜ-ຟຟລ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 5 (330 MW)

ຜ-ຟຟລ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 5 (330 MW) ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 5 ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ Inter RAO-Engineering Limited Liability ແລະ ບໍລິສັດ A-Rksena Limited Liability, ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2016,

ຜ-ຟຟລ ຈັດພິທີເຊັັນສັນຍາ Framework Agreement ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳດິກ 1

ຜ-ຟຟລ ຈັດພິທີເຊັັນສັນຍາ Framework Agreement ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳດິກ 1 ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2016, ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາ Framework Agreement ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳດິກ 1  ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ),​ ກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດ (NCG) {ເຈົ້າຂອງໂຄງການ},