ຜ-ຟຟລ ມອບທາງເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ສົມບູນເຊເສັດ

ຜ-ຟຟລ ມອບທາງເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ສົມບູນເຊເສັດ ໃນວັນທີ 27 ເມສາ 2016, ທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມເຊເສັດ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ທາງເຂົ້າໂຮງຮຽນ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນເຊເສັດ