ຜ-ຟຟລ ຈັດກິດຈະກຳ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໃນການສົ່ງເສີມວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ຜ-ຟຟລ ຈັດກິດຈະກຳ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໃນການສົ່ງເສີມວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ວັນທີ່ 16 ມີນາ 2016, ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຈັດການປະຊາສຳພັນ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໃນການສົ່ງເສີມວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ, ທີ່ບ້ານ ນາຊູ ເມືອງກາສີ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມ ງານເປິດໂລກແຫ່ງການລົງທືນ 2016, ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມ ງານເປິດໂລກແຫ່ງການລົງທືນ 2016, ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ວັນທີ 12 ມີນາ 2016, ຜ-ຟຟລ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ ປະຈໍາປີ 2016 ຮ່ວມກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ເປີດໂອກາດສູ່ຄວາມຮັ່ງມີ ໃນຍຸຸກ AEC”, ງານນີ້ ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຈັດຫ້ອງວາງສະແດງເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ນັກລົງທືນ ແລະ ບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານ, ພິເສດ ໄດ້ມີເກມການຫຼີ້ນ ແລະ ແຈກຂອງລາງວັນຢ່າງຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ.