ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ແລະ ຟຟລ ທັດສະນະສຶກສາໃນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ (CSR) ທີ່ເຂື່ອນສິຣິກິດ, ປະເທດໄທ

ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ແລະ ຟຟລ ທັດສະນະສຶກສາໃນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ (CSR) ທີ່ເຂື່ອນສິຣິກິດ, ປະເທດໄທ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-29 ພຶດສະພາ 2015, ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈຳນວນ 12 ທ່ານ ໄດ້ໄປສຶກສາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້

ຜ-ຟຟລ ຈັດພິທີ ປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາ ປະຈໍາປີ 2015

ຜ-ຟຟລ ຈັດພິທີ ປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາ ປະຈໍາປີ 2015 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຈັດພິທີ ປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ ຢູ່ທີ່ບໍລິເວນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ, ເມືອງ ກາສີ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 02 ມິຖຸນາ 2015.