ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ ISO 14001:2004 EMS ຮອບທີສອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ ISO 14001:2004 EMS ຮອບທີສອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1 ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນເຂື່ອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ຜ-ຟຟລ ໄດ້ມີການຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ ISO 14001 2004 EMS (ມາດຕະຖານການຈັດການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ) ຈາກ Direct Assessment Service (DAS) ຮອບທີສອງ

ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນເດັກກໍາພ້າ ຢູ່ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນເດັກກໍາພ້າ ຢູ່ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ – ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີການມອບຮັບເຄື່ອງອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ເຄື່ອງກິລາ ເຊິ່ງຕາງໜ້າມອບ ຈາກ ບໍລິສັດ ຜະລິດ – ໄຟຟ້າລາວ