• #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍໍ້ Basic Hydro Power Plant ຄັ້ງທີ 3

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ແລະ ເຊເສັດ-2 ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້:  Basic Hydro Power Plant  ຄັ້ງທີ 3 ໃຫ້ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ໃນບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າພາກໃຕ້, ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງນ້ຳ, ໃນລະຫວາງວັນທີ 03 ຫາ 07 ກໍລະກົດ 2017. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຜ-ຟຟລ ແລະ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດປະເທດໄທ (EGAT) ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜ-ຟຟລ, ພ້ອມນີ້ຍັງມີ ທ່ານ ພິພັດ ຄົງສະຫວັດ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການ ເຂື່ອນສິລິກິດ ຜູ້ບໍລີຫານງານເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງນ້ຳ, ອຳນວຍການເຂື່ອນ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຕາງໜ້າຈາກບັນດາເຂື່ອນຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ຜ-ຟຟລ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ວາ 40 ທ່ານ.

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1-2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ