• #
  • #
  • #
  • #
  • #

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 15 ມັງກອນ 2017, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ແລະ ເຊເສັດ-2 ແຂວງ ສາລະວັນ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງ ເຊກອງ ມາທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຕາມຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມ ພາກທິດສະດີໃຫ້ຕິດພັນກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ນໍາພາທີມງານໂດຍ ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນລວມຈໍານວນຄົນທັງໝົດ 23 ທ່ານ

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1-2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ