• #
  • #
  • #

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12/01/2017 ເວລາ 10 ໂມງ 30 ນາທີ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ແລະ ເຊເສັດ-2 ຕ້ອນຮັບແຂກມາຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເຂົ້າມາຢຽມຊົມເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ1-2 ພ້ອມກັບພະນັກງານການນໍາຈາກພະແນກໂຍທາແຂວງ 11 ແຂວງ ແຕ່ພາກກາງ 1 ຈົນຮອດພາກໄຕ້ຈໍານວນຄົນເຂົ້າຢຽມຊົມທັງໝົດ 35 ທ່ານ

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1-2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ