• #
  • #

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12/01/2017 ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ແລະ ເຊເສັດ-2 ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Vase ສົມທົບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອມອບອຸປະກອນເຄຶ່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມໝວດເຊເສັດໂດຍເຊີ່ງໜ້າຂອງຜູ້ອໍາການໂຮງຮຽນ ເຊີ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 3.500.000 ກີບ

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1-2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ