• #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

ທ່ານ ນ. ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ພ້ອມຄະນະ ທີ່ໄດ້ລົງມາຢຽ້ມຢາມ, ຊີ້ນຳ ແລະ ໂອ້ລົມ ພະນັກງານ-ກຳມະກອນ ຢູ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ແລະ ເຊເສັດ-2, ຄັ້ງວັນທີ 29 ພະຈິກ 2016.

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1-2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ