ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1-2

  1. ປະຫັວດຄວາມເປັນມາ

ກ. ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1.:

            ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ໄດ້ເລີ່ມລົງສໍາຫລວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານຊົນລະສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ປີ (1983-1985). ໂດຍກອງສໍາຫລວດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຮັບໃຊ້ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ໄດ້ສໍາເລັດ. ຈາກຜົນ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ໃນຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ: 5MW, 15MW ແລະ 45MW ເປັນການພັດທະນາທາງດ້ານພະລັງງານ. ໃນນັ້ນລັດຖະບານຕົກລົງສ້າງອັນທີ່ມີກຳລັງສູງສຸດ, ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແກ່ 3 ແຂວງພາກໃຕ້, ສ່ວນທີ່ເຫລືອ ແມ່ນສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ.

         ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ1 ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ 35 Km, ມີລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນ 115KV ໜື່ງວົງຈອນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ສະຖານີໄຟຟ້າບັງເຢາະ ເຊີ່ງຕັ້ງຢູ່ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ. ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ

ໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ດ້ວຍທຶນ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ 100% ຊື່ງຮູບແບບເງິນກູ້ດອກເບັ້ຍຕໍ່າ ແລະ ມາຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ.

               · ທຶນ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB).

·  ທຶນ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP).

·   ທຶນ ຈາກອົງການ ຂອງ ປະເທດສະວີເດັນ (SIDA).

·   ທຶນ ສົມທົບ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ .

·   ທຶນຈາກລັດຖະບານປະເທດ ນອກແວ.

ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ ເລີ້ມກໍ່ສ້າງໃນເດືອນ ຕຸລາ 1988 ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດໃນປີ 1991, ໃຊ້ເວລາດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງເປັນໄລຍະເວລາ 3 ປີ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 45 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ.

ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ 5 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງ 13 ເມກາວັດ 3 ເຄື່ອງ ແລະ ເຄື່ອງ 3 ເມກາວັດ 2 ເຄື່ອງ, ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 45 MW, ຕາມການອອກແບບ ມີການຜະລິດສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 180 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ແລະ ໄດ້ຖືເອົາວັນ ທີ 02/11/1991 ເປັນມື້ເປີດເຂື່ອນ ເພື່ອຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າສົ່ງເຂົ້າສູ່ລະບົບຢ່າງເປັນທາງການ.

ຂ. ເຊເສັດ 2:

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ2 ຕັ້ງຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ, ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງສາລະວັນ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໄຕ້ ປະມານ 35 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປາກເຊປະມານ 85 ກິໂລແມັດ, ມີລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນ 115KV ສີ່ວົງຈອນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນເຊື່ອມໂຍງເຂື່ອນໄຟຟ້າແຫ່ງທີ 2 ຕາມການວາງແຜນໃນສາຍນໍ້າເຊເສັດ. ຕົວເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2 ຕັ້ງຢູ່ຕອນເທິງ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ເຊິ່ງເປັນເຂື່ອນປະເພດຝາຍນໍໍ້າລົ້ນ, ທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 76 ເມກາວັດ, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າສະເລ່ຍ 309 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ. ມູນຄ່າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ 135.5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ 80% ກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ( EXIM BANK) ແຫ່ງປະເທດຈີນ ເປັນຈໍານວນເງິນ 108,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 20% ແມ່ນທຶນສົມທົບ ຂອງ ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈໍານວນເງິນ 27,1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

                       

 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ