• #

    ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 45 MW

  • ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 76 MW

  • ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ແລະ ເຊເສັດ-2 ລວມກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 121 MW


ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1:

        ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ໄດ້ເລີ່ມລົງສໍາຫລວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານຊົນລະສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ປີ (1983-1985). ໂດຍກອງສໍາຫລວດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຮັບໃຊ້ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ໄດ້ສໍາເລັດ. ຈາກຜົນ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ໃນຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ: 5MW, 15MW ແລະ 45MW ເປັນການພັດທະນາທາງດ້ານພະລັງງານ. ໃນນັ້ນລັດຖະບານຕົກລົງສ້າງອັນທີ່ມີກຳລັງສູງສຸດ, ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແກ່ 3 ແຂວງພາກໃຕ້, ສ່ວນທີ່ເຫລືອ ແມ່ນສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2:

       ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ2 ຕັ້ງຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ, ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງສາລະວັນ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໄຕ້ ປະມານ 35 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປາກເຊປະມານ 85 ກິໂລແມັດ, ມີລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນ 115KV ສີ່ວົງຈອນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນເຊື່ອມໂຍງເຂື່ອນໄຟຟ້າແຫ່ງທີ 2 ຕາມການວາງແຜນໃນສາຍນໍ້າເຊເສັດ. ຕົວເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2 ຕັ້ງຢູ່ຕອນເທິງ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ເຊິ່ງເປັນເຂື່ອນປະເພດຝາຍນໍໍ້າລົ້ນ, ທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 76 ເມກາວັດ, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າສະເລ່ຍ 309 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ. ມູນຄ່າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ 135.5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ 80 ເປີເຊັນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ( EXIM BANK) ແຫ່ງປະເທດຈີນ ເປັນຈໍານວນເງິນ 108,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 20ເປີເຊັນແມ່ນທຶນສົມທົບ ຂອງ ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈໍານວນເງິນ 27,1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.


ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1-2