• #

    ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 5 MW


ສະບາຍດີ ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ


ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ