• #
  • #
  • #

  ຜ-ຟຟລ ມອບເງິນສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ     There have been 450 visitors to this websiteThere have been 450 visitors to this websiteThere have been 450 visitors to this website 

ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ພະ​ຈິກ 2017, ທ່ານ ທອ​ງ​ເພັດ ດ້ວງ​ເງິ​ນ, ຮອງ​ຜູ້​ອໍ​າ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ ສາຍ​ງາ​ນ​ພັດ​ທ​ະ​ນາ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຕາ​ງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ບໍ​ລິ​ສັດ ຜະ​ລິດ-​ໄຟ​ຟ້າ​ລາວ ມະ​ຫາ​ຊົນ (ຜ-ຟ​ຟ​ລ) ມອບ​ເງິນ​ສ​ະ​ໜັບ​ສ​ະ​ໜູນ ມູນ​ຄ່າ 20 ລ້ານກີບໃຫ້​ແກ່ສູນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ຊັບ​ພະ​ຍ​າ​ກອນ​ທຳ​ມ​ະ​ຊ​າດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ກະ​ຊວງ ຊັບພະ​ຍ​າ​ກອນ​ທຳ​ມ​ະ​ຊ​າດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ) ​ຕາງ​ໜ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ຫົງທອງ ພູນສະຫວັດ, ຫົວໜ້າສູນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົ​ມ ຊັບພະ​ຍ​າ​ກອນ​ທຳ​ມ​ະ​ຊ​າດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.ເງິນສະໜັບສະໜູນໃນຄັ້ງນີ້ຈ​ະ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ໂຄງການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ສຳ​ມະ​ນາກ່ຽວ​ກັບ ຊັບ​ພະ​ຍ​າ​ກອນ​ທຳ​ມ​ະ​ຊ​າດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ເພື່ອ​ໂຄ​ສ​ະ​ນາ ປຸກ​ລ​ະ​ດົມປະ​ຊາ​ຊົນ​ທຸກ​ພ​າກ​ສ່ວນ ໃຫ້​ມີ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ທີ່​ດີ ໃນ​ການ​ຄູ້ມ​ຄອງ, ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຊັບພະຍ​າ​ກອນ​ທຳ​ມ​ະ​ຊ​າດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.