• #
  • #
  • #

  ຜ-ຟຟລ ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ     There have been 331 visitors to this websiteThere have been 331 visitors to this websiteThere have been 331 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ‘ການພັດທະນາທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ’ ໃຫ້ແກ່ລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ແລະ ຜ-ຟຟລ ຈຳນວນ 30 ທ່ານ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 9-11 ຕຸລາ 2017, ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຟຟລ.