• #
  • #

  ຜ-ຟຟລ ອຸປະຖໍາ ທຶນໃຫ້ກັບ ໂຮງຮຽນ ສີລະປະດົນຕີແຫ່ງຊາດ     There have been 257 visitors to this websiteThere have been 257 visitors to this websiteThere have been 257 visitors to this website 

ທ່ານ ດຣ. ບຸນສະຫຼອງ ສຸດທິດາຣາ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສາຍງານການເງີນ ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ມອບເງິນ ສະໜັບສະໜູນ ມູນຄ່າ 4 ລ້ານກີບ ສຳລັບ ຈັດຊື້ເຄື່ອງດົນຕີ ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ສິລະປະແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນການເຂົ້າຮ່ວມງານອາຊຽນ ດົນຕີ ASEAN Youth Ensemble (AYE): Traditional and Classical Music in ASAEN and International Symposium ທີ່ປະເທດໄທ ລະຫ່ວາງ ວັນທີ 25 ສິງຫາ ຫາ 3 ກັນຍາ 2017. ຕາງໜ້າຮັບຄັ້ງນີ້ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຄຳແພງ ທຳມະວົງສາ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສູນວັດທະນະທຳເດັກ ສູນກາງ.