• #
  • #
  • #

  ລາຍຊື່ພະນັກງານໃຫມ່ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສາຍງານເຕັກນິກ ທີ່ຜ່ານການສອບສຳພາດ     There have been 552 visitors to this websiteThere have been 552 visitors to this websiteThere have been 552 visitors to this website 


 
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ດາວໂຫລດ

ລາຍຊື່ພະນັກງານໃຫມ່ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສາຍງານເຕັກນິກ ທີ່ຜ່ານການສອບສຳພາດວັນທີ 7,9,12,14 ມີຖຸນາ 2017

pdf
581 KB.