• #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

  ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດພະລັງງານ ສາກົນ 2017, ທີ່ວຽງຈັນ     There have been 310 visitors to this websiteThere have been 310 visitors to this websiteThere have been 310 visitors to this website 

ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດດ້ານພະລັງງານ ສາກົນ ວຽງຈັນ 2017 (Laos international Power Summit 2017), ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງອຸດສາຫະກຳ (UNIDO)ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ 22-23 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເປັນປະທ່ານ ຂອງ ທ່ານ ດຣ. ສິນນາວາ ສຸພານຸວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດປະມານ 200 ຄົນ ມີສ່ຽວຊານທີ່ເປັນຜູ້ບັນຍາຍ ຈາກຂະແໜງການພະລັງງານຈຳນວນ 40 ທ່ານ ຈາກປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຈີນ, ມາເລເຊຍ, ສປ ເກົາຫຼີ, ຟີລິບປິນ, ສິງກາໂປ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ປະເທດ ອາເມລິກາ. ພ້ອມນີ້ມີການວາງສະແດງຂໍ້ມູນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.​ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການເຕົ້າໂຮມເອົາພະນັກງານລັດ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າ ລວມທັງບັນດາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ, ບັນດານັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອແລກປ່ຽນປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຕະຫຼາດພະລັງງານໃນພາກພື້ນ, ບັນຫາທີ່ພວມພະເຊີນຢູ່ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ ແລະ ພ້ອມກັນສະໜັບສະໜູນ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳພະລັງງານໃນພາກພື້ນ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.