• #
  • #
  • #

  “ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Basic Hydro Power Plant”     There have been 1242 visitors to this websiteThere have been 1242 visitors to this websiteThere have been 1242 visitors to this websiteThere have been 1242 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “Basic Hydro Power Plant” ໃຫ້ກັບພະນັກງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ຈຳນວນ 30 ທ່ານ, ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ1 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ເມສາ 2017, ໂດຍ ທ່ານ ນ. ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເປັນປະທານໃນການເປີດພິທີດັ່ງກ່າວ.

          ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສ້າງຄວາມພ້ອມທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນອານາຄົດ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມພາລະກິດຂອງ ຜ-ຟຟລ ທີ່ວາງໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ,

          ການຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການດຳເນີນຕາມແຜນງານ ປະຈຳປີ 2017 ຂອງໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກັບ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດ ແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດຈາກບັນດາທ່ານ ນັກວິທະຍາກອນຜູ້ມີປະສົບການ ຈາກການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ມານຳສະເໜີບັນດາບົດບັນຍາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງແລກປ່ຽນປະສົບການ ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈະພັດທະນາກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງອົງກອນທີ່ນັບມື້ກ້ວາງຂວາງ ດ້ວຍຄຸນນະພາບທີ່ດີ.