• #
  • #
  • #

  ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ”     There have been 393 visitors to this websiteThere have been 393 visitors to this websiteThere have been 393 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ  ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດ ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບ ໃນຫົວຂໍ້ “ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ” ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄໍາຂວັນ ຜ-ຟຟລ.

ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກິດຈະກຳ ໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບນັກຮຽນ ນັກສຶກສາໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຄຽງຄູ່ກັບການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ມີ ພະລັງງງານທີ່ຢືນຍົງສຳລັບຊາດຕະຫຼອດໄປ, ພ້ອມນີ້ຍັງເປັນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນວິຈິດສິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ສ້າງສັນຜົນງານ ຜ່ານຮູບແຕ້ມ ໃນຫົວຂໍ້: ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດໃຫ້ອອກສູ່ສາຍຕາຂອງສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າໃຈເພີ່ມກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນວິຈິດສິນ ທຸກເພດ ທຸກໄວ ບໍ່ຈຳກັດອາຍຸ ແລະ ສາມາດສ້າງສັນຜົນງານຕາມຈິນຕະນາການຂອງຕົນເອງໄດ້. ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ອັນດັບ 1, 2 ແລະ 3 ຈະໄດ້ຮັບ ເງິນລາງວັນທຶນການສຶກສາ 5 ລ້ານກີບ 4 ລ້ານກີບ ແລະ 3 ລ້ານກີບ ຕາມລຳດັບ ພ້ອມດ້ວຍຂອງລາງວັນອື່ນໆ ລວມທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 30 ລ້ານກີບ.