• #
  • #
  • #

  ຜ-ຟຟລ ເຊັນ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ     There have been 350 visitors to this websiteThere have been 350 visitors to this websiteThere have been 350 visitors to this website 

 ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ຄຳສອນ ສູນສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

    ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ວ່າດ້ວຍ: ການອະນຸຍາດໃຫ້ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ, ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງ ການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ (14MW ) ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານນາຊູ, ເມືອງກາສີ, ແຂວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 168, ລົງວັນທີ 15/03/ 2017.

     ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຊັນສັນຍັນດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ ທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດດາວັນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ ທ່ານ ຄຳສົດ ເພັດລາວັນ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງກາສີ ບັນດາທ່ານອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຂວງວຽງຈັນ, ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ.