• #
  • #
  • #

  ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ຮຽນຮູ້ ວຽກງານ ສ່ວຍສາອາກອນ     There have been 483 visitors to this websiteThere have been 483 visitors to this websiteThere have been 483 visitors to this website 

ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາ ເຜີຍແຜ່ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ສ່ວຍສາອາກອນ ຈາກພະແນກນິຕິກຳ ກົມຊ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງີນ ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2017 ທີ່ສຳນັກງານ ສູນຝຶກ ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ອາກອນ,ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ອາກອນຊົມໄຊ້, ອາກອນລາຍໄດ້, ອາກອນກຳໄລ, ອາກອນມອບເໝົາ, ອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ ຄ່າບໍລິການວີຊາ.