• #
 • #
 • #

  ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016     There have been 401 visitors to this websiteThere have been 401 visitors to this websiteThere have been 401 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະ​ລິດ-​ໄຟຟ້າ​ລາວ ມະຫາຊົນ (“ບໍລິສັດ”)​ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງປະຊຸມສາມັນ​ຜູ້ຖື​ຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016 ​ໃນ​ວັນ​ທີ ເມສາ 2017 ​ເວລາ 15:00​ ໂມງ (ເລີ້ມລົງທະບຽນເວລາ 13:00 ໂມງ), ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 1, ອາ​ຄານສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ.​ ບໍລິສັດໄດ້ແຈ້ງວັນ, ເວລາ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016 ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ບໍລິສັດ (www.edlgen.com.la) ແລະລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (www.lsx.com.la).

 • ບໍລິສັດໄດ້ກຳນົດ​ວັນທີປິດ​ປື້​ມບັນຊີ​​ຜູ້ຖື​ຮຸ້ນ​​ ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ລາຍຊື່ຂອງ​ຜູ້ຖື​ຮຸ້ນ ທີ່ມີສິດເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນ​ຜູ້ຖື​ຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016, ໃນ​ວັນ​ທີ 03 ມີນາ 2017, ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​​ໃຫ້​ບັນດາ​ທ່ານຊາບ​ແລ້ວ.

                                         ຫວັງວ່າທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

                                                                                                                                  ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ,

                                                                                                                                   ປະທານສະພາບໍລິຫານ

 

                                                                                                                                   ປອ. ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ

 

ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ:

 1. ວາລະກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້​ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016.
 2. ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ກອງ​ປະ​ຊຸມວິສາມັນ​ຜູ້ຖື​ຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2016.
 3. ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ປະຈຳ​ປີ 2016.
 4. ໃບ​ມອບ​ສັນທະ.
 5. ເອກະສານ​​ ແລະ ຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະຊຸມຕ້ອງ​​ໃຊ້​ເພື່ອ​ການສະ​​ເໜີ​​ໂຕໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງປະຊຸມ, ການມອບໝາຍ, ການ​ລົງທະບຽນ​ ແລະ ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນສຽງ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ.
 6. ​ແຜນ​ທີ່​ ຂອງ ສະຖານ​ທີ່​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖື​ຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016.
 • ວາລະທີ 1.     ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີຜ່ານມາ
 • ວາລະ​ທີ 2.     ພິຈາລະນາ  ແລະ ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2016
 • ວາລະ​ທີ 3.     ພິຈາລະນາ ​ແລະ ຮັບຮອງລາຍ​ງານ​ການ​​ເງິນ 6 ​ເດືອນ​ຕົ້ນປີ 2016 (01/01/2016-30/06/2016) ​ແລະ ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016.
 • ວາລະ​ທີ 4.     ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ​ ບໍລິສັດ ປີ 2016 ລວມທັງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ​ ຂອງ ບໍລິສັດ ປີ 2016 ແລະ ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດ ປີ 2017
 • ວາລະທີ 5.    ພິຈາລະນາ  ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຈາ​ກຜົນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ 6 ​ເດືອນ​ທ້າຍປີ 2016 (01/07/2016-31/12/2016).
 • ວາລະທີ 6.    ພິຈາລະນາ  ແລະ ອະນຸມັດການ​ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍ​ນອກ ແລະ ການກຳນົດຄ່າຈ້າງຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍ​ນອກ ປີ 2017
 • ວາລະທີ 7:    ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການລົງທຶນໃນ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນໍ້າ​ຊັນ 3ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3B.