• #
  • #
  • #

  ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2017     There have been 830 visitors to this websiteThere have been 830 visitors to this websiteThere have been 830 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (“ບໍ​ລິ​ສັດ”) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມະຕິທີ່​ສຳຄັນ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2017 ວັນທີ 13 ກຸມພາ 2017, ມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

  1. ກຳນົດວັນທີປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2016 ໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2017 ​ແລະ ມອບອໍານາດໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ/ຫລື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ເປັນຜູ້ມີອຳນາດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການແກ້ໄຂວັນທີປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.
  2. ກຳນົດວັນປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2016 ໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2017 ເວລາ 15:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 1, ອາຄານສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ​ແລະ ມອບອໍານາດໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ/ຫລື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບ  ໝາຍຈາກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ອຳນາດ​ພາຍ​ໃຕ້ກົດໝາຍ​ ​ແລະລະບຽບການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ​ແກ້​ໄຂ ​ວັນ-​ເວ​ລາ ​ແລະສະຖານ​ທີ່ປະຊຸມ​ສາມັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນປະຈຳ​ປີ 2016.

                  ຮຽນມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະໃຊ້ຕາງລາຍງານ.

                                                                                                   ດ້ວຍຄວາມນັບຖືເປັນຢ່າງສູງ

                                                                                                 ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ

 

                                                                                                   ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ