ສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ     There have been 9857 visitors to this websiteThere have been 9857 visitors to this websiteThere have been 9857 visitors to this websiteThere have been 9857 visitors to this website 

 
   
ປອ. ຄຳມະນີ  ອິນທິລາດ 
ປະທານສະພາບໍລິຫານ
ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ 
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ 
       
       
 
       
ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ    
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ 
ທ່ານ ບຸນມາ ມະນີວົງ 
ຜູ້ອຳນວຍການ 
ທ່ານ ນາງ ວານິດາ ສະຫວັດດີ 
ຜູ້ອຳນວຍການ
ທ່ານ ສີຈາດ ບຸດຊາກິດຕິລາດ 
ຜູ້ອຳນວຍການ
       
 
       
ຮສ. ປອ. ກອງສີ ແສງມະນີ 
ຜູ້ອຳນວຍການອິດສະຫລະ
ສຈ. ປອ. ຄຳລືຊາ ນວນສະຫວັນ 
ຜູ້ອຳນວຍການອິດສະຫລະ 
ຮສ. ຄຳເຜີຍ ພົມມະຈັນ 
ຜູ້ອຳນວຍການອິດສະຫລະ