ນະໂຍບາຍການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ     There have been 6952 visitors to this websiteThere have been 6952 visitors to this websiteThere have been 6952 visitors to this websiteThere have been 6952 visitors to this website 


 

ພັນທະ​ກິດ :

ບໍລິສັດ ຈະຕັ້ງຫນ້າ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸ​ນສົມບັດ ​ແລະສ້າງ​ວັດທະນະທຳ​ຂອງ​ອົງ​ກອນ​ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ຫລັກ​ການ​ການ​ກຳກັບ​ດູ​ແລ​ກິດຈະການທີ່​ດີ ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້ :

  1. ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ໄດ້​ສ່ວນ​ເສຍ ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກຮັກສາຊັບ​ສິນ ຂອງ​ບໍລິສັດ ​ໃຫ້ ມີ​ຄວາມ​ຫມັ້ນຄົງ ​ແລະ ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ​ຫນັກ​ແຫນ້ນ ແລະ ຢັ້ງຢືນ;
  2. ປະຕິບັດ​ຕາມ ວິ​ໄສ​ທັດ ​ແລະ ພາລະກິດ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ມອບ​ຫມາຍ ຢ່າງ​ຄ່ອງ​ແຄ້ວ ​ແລະ ມີ​ຫລັກການ ໂດຍ​ຄຳນືງ​ເຖິງ ບັນດາ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕ່າງໆ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາ​ຄົດ;
  3. ມີ​ຂະ​ບວນການ​ຕັດສິນ​ໃຈ ​ແລະຂັ້ນຕອນການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ທີ່ ຈະ​ແຈ້ງໂປ່​ງ​ໃສ ​ແລະກວດ​ສອບ​ໄດ້;
  4. ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ທຸກ​ຝ່າຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງ​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ ​ແລະ ຫລີກ​ເວັ້ນສະພາບ​ທີ່​ຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ທາງ​ດ້ານ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ ດ ຫລື ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຊ້ຳ​ຊ້ອນ;
  5. ຕັ້ງຫນ້າ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮັ່ງມີ ​ ​ແລະ ມູນ​ຄ່າ ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ;
  6. ນຳ​​ໃຊ້ ຫົວຄິດ​ປະດິດ​ສ້າງ ​ແລະ ​ເຕັກ​ນິກວິທະຍາ​ການ ທີ່​ກ້າວຫນ້າ ​​ແນ​ໃສ່ ຍົກສູງ​ປະສິດທິພາບ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ການ​ຜະລິດ ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ແລະ ​ໃຫ້​ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້;
  7. ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ຕໍ່​ສັງຄົມ ​, ​ແຫ​ລ່ງນຳ້ ແລະ ສິ່​ງ​ແວດ​ລ້ອມ .