ຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສັດ     There have been 5675 visitors to this websiteThere have been 5675 visitors to this websiteThere have been 5675 visitors to this websiteThere have been 5675 visitors to this website 

ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ, ການ​ລົງທຶນ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​​ໃໝ່​ເຊັ່ນ​: ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່​ມີ​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ທີ່​ຫາ​ກໍ່ສ້າງ​ຕັ້ງຂຶ້ນນັ້ນອາດ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອື່ນ​ ໆ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ຫາ​ກໍ່ສ້າງ​ໃໝ່​ທົ່ວ​ໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ນອກຈາກ​ບັນຫາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ບໍລິສັດ (ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ຊັບ​ສິນ ແລະ ການ​ບໍລິຫານ​ຈັດ ການ, ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ກະ​ແສ​ເງິນສົດ, ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ, ກົດ​ລະ​ບຽບທີ​່ຄວບ​ຄຸມ​ຕະຫຼາດ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ).

ການ​ລົງທຶນ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ມີ​ຄວາມ​ ສ່ຽງ, ບໍລິສັດ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ປັດ​ໄຈ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​​ໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ ຈາກ​ສະພາບ​ຂອງ​ອຸດ​ສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ແຂ່ງຂັນ​ທາງ​ທຸລະ​ກິດ ຕະຫຼອດ​ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ​ທັງ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ສຳຄັນ ເຊິ່ງຄວາມ​ສ່ຽງ​​ໄດ້​ແບ່ງ​ເປັນ 2 ພາກສ່ວນ​ໃຫຍ່ໆ​ຄື: ຄວາມສ່ຽງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຄວາມ​ສ່ຽງ​ພາຍ​ນອກ ​ມີ​ລາຍ​ລະອຽດ​ດັ່ງ​ຕໍ່ໄປ​ນີ້:

1    ຄວາມ​ສ່ຽງ​ພາຍ​ໃນ

1.1     ປະຫວັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ທີ່ມີ​ຈຳກັດ

ຕັ້ງ​ແຕ່​ມື້​ສ້າງຕັ້ງວັນ​ທີ 15 ທັນວາ 2010, ບໍ​ລິ​ສັດ​ບໍ່​ມີ​ປະຫວັດ ຫຼື ລາຍ​ຮັບ​ຕົ້ນຕໍ​ຈາກ​ການ​ດຳ​ເນີນທຸລະ​ກິດ​ຊັບ​ສິນ​ ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ ຜະລິດຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ມາ​ຫຼາຍ​ປີ​ແລ້ວ ​ແລະ ຄາດໝາຍ​ວ່າ​ຊັບ​ສິນ​ເຫຼົ່ານີ້ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ໂອນ​ຍ້າຍ​ກຳມະສິດ​ຈາກ ຟຟລ ມາ​ໃຫ້​ກັບ​ບໍລິສັດ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ດີ, ບໍລິສັດ ກໍ່ບໍ່ສາມາດ​ຮັບປະກັນ​ໄດ້​ວ່າ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ຂອງ​ ບໍລິສັດ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໃນ ການ​ດຳ​ເນີນງານ​ຕາມ​ລະດັບ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ ຫຼື ໃນ​ລະ ດັບ​ຄວາມ​ສາມາ​ດທີ່ ຟຟລ ສາມາດ​ບັນລຸ​ຜົນ​ໄດ້ ແລະ ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້​ເອງ ບໍລິສັດ​ບໍ່​ສາມາດ​ຮັບປະກັນ​ໄດ້​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ ຫຼື ກຳ​ໄລ​ຈາກ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຕາມ​ທີ່​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໄວ້ຫຼືບໍ່?. ຢ່າງ​ໃດ​ ກໍ່ຕາມ, ບໍລິສັດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໂອນ​ຍ້າຍ​ພະ ນັກງານ​ຂອງ ຟຟລ ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ຕາມ​ສັນຍາ​ໂອນ​ພະນັກງານ​ລະ​ຫວ່າງ​ບໍລິສັດ ກັບ ຟຟລ ແລະ ມີ​ການ​ນັບ​ອາຍຸ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ພະນັກງານ​ທີ່​ບໍລິສັດ​ຮັບ​ໂອນ​ມາ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ເຮັດວຽກ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃຊ້​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ ການ​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນວ່າການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ໃນ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ ຂອງ​ ບໍລິສັດ,​ ໃນ​ປັດຈຸບັນ ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ຈາກ​ປະຫວັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ ຂອງ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ມີຈຳກັດ.

1.1.2 ຄວາມ​ສ່ຽງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂຶ້ນກັບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການ​ຮັບ​ຊື້ພະລັງງານ​ຂອງ ຟຟລ

ຟຟລ ເປັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ລາຍ​​ໃຫຍ່​ຂອງ​ບໍລິສັດ ​ໂດຍ​ຖື​ຮຸ້ນ 99.99 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ຮຸ້ນ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ອອກ​ແລ້ວ ທັງ​ໝົດ​ພາຍຫຼັງ​ສຳ​ເລັດ​ການສະ​ເໜີ​ຂາຍ​ຮຸ້ນ​ທັງ​ໝົດ, ຟຟລ ຈະ​ຮັກສາ​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ການ​ຖື​ຮຸ້ນ​ໄວ້​ປະ ມານ 75 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ຮຸ້ນ​ບໍລິສັດ​ອອກ​ແລ້ວ​ທັງ​ໝົດ ​ແລະ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ບໍລິສັດ. ເຖິງ​ວ່າ​ບໍລິສັດ​ຈະ​ມີ​ສະພາ​ຜູ້ອຳນວຍການເປັນຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ​ແຕ່ ຟຟລ ສາມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ບໍລິສັດ ​ແລະ ສະ ພາຜູ້ອຳນວຍ​ການ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ໄດ້​ໂດຍ ຟຟລ ເອງ ຫຼື ໂດຍ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ອື່ນໆ ຈຳນວນ​ບໍ່​ຫຼາຍ ​ແລະ ຟຟລ ສາມາດ​ກຳນົດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິສັດ ສາມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກ ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ຂອງ​ບໍລິສັດ.

 1.1.3 ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະການ.

    ຄວາມ​ສ່ຽງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສັນຍາ​ສຳ​ປະທານ: ຕາມ​ກົດໝາຍ​ໄຟຟ້າ ​ໄລຍະ​ເວລາ​ໃຫ້​ສຳ​ປະທານ​ສູງສຸດ​ທີ່​ກຳນົດ​​ໄວ້​ສຳລັບ​ຊັບ​ສິນ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ ​ແມ່ນ 30 ປີ ແລະ ​ໃຫ້​ສິດ​ຕໍ່​ອາຍຸ​ສັນຍາ​ອີກບໍ່​ເກີນ 10 ປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ​ແຫຼ່ງລາຍ​ຮັບ​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ບໍລິສັດ (​​ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ຂາຍ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ​ໃຫ້ ຟຟລ ຕາມ​ສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ​ໄຟຟ້າ) ກໍ​ຂຶ້ນຢູ່​ກັບ​ຂໍ້​ຈຳກັດ​ດັ່ງກ່າວ.

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຈາກ​ການ​ທີ່​ບໍລິສັດ​ບໍ່​ສາມາດ​ ບັນລຸ​ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໄວ້​ຈາກ​ການ​ລົງທຶນ: ບໍລິສັດ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ຕິດຕາມ ​ແລະ ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຄງ ການ​ໃຫ້​ເປັນໄປຢ່າງ​​ເໝາະ​ ສົມ ​ເພື່ອ​ບັນລຸ​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້, ​ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ​ ບໍລິ​ສັດ​ກໍ່​ໄດ້​ມີ​ມາດ​ຕະ ການ​ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ດັ່ງກ່າວ.

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລູກຄ້າ​ຫຼັກ: ບໍລິສັດ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນວ່າຄວາ​ມສ່ຽງ​ກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ມີ​ຕ່ຳ ດ້ວຍ​ເຫດວ່າ ຟຟລ ຕ້ອງ​ຮັບຜິ​ດຊອບ​ໃນ​ການ​ຮັບປະກັນ​ການ​ສະໜອງ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ​ໃນ ສປປ ລາວ, ນອກຈາກ​ນີ້ ຟຟລ ເປັນ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ ກິດ​ເຊິ່ງມີ​ສະຖານະ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ແຂງ​ແຮງ, ​ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ, ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີທີ່​ມີ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ​ເກີດ​ຂຶ້ນກັບ ຟຟລ ແລະ ບໍ​ລິ​ສັດ​ອີ​ງ​ໃສ່​ລູກ​ຄ້າ​ຫຼັກ​ພຽງ​ລາຍ​ດຽວ ຄື ຟຟລ ອາດ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ຫຼຸ​ດລົງ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ ​ເຊິ່ງໄດ້​ແກ່: ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ ​ແລະ ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ປະສິດ​ທິຜົນ​ຂອງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ (ອາດ​ບໍ່​ສາມາດ​ສືບ​ຕໍ່​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ ​ແລະ ສົ່ງ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ), ການ​ຂາດ​​ແຄນນ້ຳ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ (​ເນື່ອງ​ຈາກບາງ​ລະດູ​ການ​ອາດ​ບໍ່​ມີ​ນ​້ຳ ພຽງພໍ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມຕ້ອງ ການອັນເປັນ ເຫດ​ເນື່ອງມາ​ຈາກ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ບໍ່​ອຳນວຍ), ​ຄວາມ​ເປັ​ນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ປະກັນ​ໄພ​ທີ່​ບໍ່​ຄວບ​ຄຸມ​ພຽງພໍ/ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ສຸຂະພາບ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ຖ້າຫາກ​ບໍລິສັດ​ໄດ້​ພົບ​ພໍ້​ກັບ​ຄວາມ​ສູນ​ເສຍ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ ມີ​ການ​ປະກັນ​ໄພ​ໄວ້,ທຸລະ​ກິດ, ສະພາບ ທາງ ​ການ​ເງິນ ແລະ ຜົນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ ບໍລິສັດ​ ອາ​ດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຢ່າງ​ຫຼວງຫຼາຍ)

1.1.4 ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ກາ​ນຈັດ​ຫາ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ

ບໍລິສັດ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ສາມ​າດຈັດ​ຫາ​ບຸກຄະລາ​ ກອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດ, ມີ​ຄຸນ​ວຸດ​ທິສູງ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຈາກ ຟຟລ ດ້ວຍ​ການສະ​ເໜີ​ເງິນ​ເດືອນ ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທີ່​ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ ແຕ່​ບໍລິສັດ​ບໍ່​ສາມາດ​ຮັບປະກັນ​ໄດ້​ວ່າ ບໍລິສັດ ​ຈະ​ດຶງ​ດູດ ຫຼື ຮັກສາ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ໄວ້​ໄດ້.

1.1.5    ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທາງ​ການ​ລົງທຶນ​ໃສ່​ໂຄງການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

ທຸລະ​ກິດ​ຫຼັກ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ ການ​ຊື້, ການ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ ​ແລະ ການ​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ກໍ່​ສ​້າງຂຶ້ນ​ໂດຍ ຟຟລ ການ​ລົງທຶນ​ໃນ​ໂຄ​ງການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ອາດ​ຈະ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ການ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ​ໃສ່​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ພະລັງງານ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ແລະ ​ໃຊ້​ເຕັກ​ນິກ​ສູງ ​ເຊິ່ງການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ ​ແລະ ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ ດັ່ງກ່າວ​ອາດ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຫຼາຍ​ຕໍ່​ກັບ​ບໍລິສັດ.

1.1.6    ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ຂອງ ຟຟລ ໃຫ້​ກັບ​ ບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ​ ເຊື່ອ​ວ່າ ຟຟລ ຈະ​​ໂອນ​ຊັບ​ສິນ​ທີ​່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ຂອງ ຟຟລ ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ໄລຍະ​ການ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ​ທີ່​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້​ແລ້ວ (ທີ່ ຟຟລ ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພຽງ​ຜູ້​ດຽວ) ແລະ ​ໂຄງການ IPP ທີ່​ມີ​ ຟຟລ ເປັນ​ຮຸ້ນ​ສ່ວນ​ເຊິ່ງຢູ່​ໃນ​ໄລຍະ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ ​ແລະ ທີ່​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້​ແລ້ວນັ້ນ​ໃນ​ລາຄາ​ຕາມ​ບັນຊີ ຫຼື ລາຄາ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ. ເຖິງ​​ແນວ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ​ໃນ​ມະຕິ​ຕົກລົງ​ຂອງ​ຄະນະ​ປະຈຳ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​​ໄດ້​ສະ​ ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບຊັບສິນ​ ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ໃນ​ປັດ ຈຸບັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ເຊິ່ງນະ​ໂຍບາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບປະກັນ​ວ່າ​​ແຜນ​ກາ​ນລົງທຶນ​ຂອງ​ບໍລິສັດ ​ຈະ​ມີ​ການ​ຊື້ຊັບ​ສິນ​ທີ່ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ຂອງ ຟຟລ ໃນ​ອະນາ​ຄົດຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມຫຼືບໍ?.

1.1.7    ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃນ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ດ້ານ​ລະບຽບ​ການ, ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ການ​ບັນຊີ

ມາດຕະຖານ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ການ​ບັນຊີ​ໃນ​ ສປປ ລາວ ບໍ່​ເຂັ້ມ ງວດ​ໃນ​ບາງ​ດ້ານ ທຽບ​ກັບ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ມີ​ການ​ພັດທະນາ​ແລ້ວ​ເຊັ່ນ: ຮົງ​ກົງ, ສິງກະ​ໂປ ​ແລະ ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ​ເສດຖະກິດ,​ ຮ່ວມ​ມື ແລະ ພັດທະນາ (OECD) ແລະ ອາດ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ ບໍລິສັດ​ ອາດ​ເຜີຍ​ແຜ່ຈຳນວນ​ຈຳກັດ​ກວ່າ​ຈຳນວນ​ທີ່​ພີ​ມ ຫຼື ເຜີຍ​ແຜ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ມີ​ມວນ​ຊົນ​ຖື​ຮຸ້ນ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ອື່ນ.

1.1.8    ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທາງ​ດ້ານ​ມາດຕະຖານ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິສັດ

    ມາດຕະຖານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດໃນ ສປປ ລາວ ລວມເຖິງມາດຕະ ຖານກ່ຽວກັບ ຄວາມເອກະລາດຂອງສະພາຜູ້ອຳນວຍການ, ຄະນະກຳມະການຜູ້ກວດສອບ ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍ ງານ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ພາຍ​ນອກ​ອາດ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ທີ່​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ຫຼາຍ​ສົມຄວນ.

 2.2  ຄວາມ​ສ່ຽງ​ພາຍ​ນອກ

  2.2.1    ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ

     ບໍລິສັດ ມີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນແງ່ຕ່າງໆ ເຊິ່ງລາຍ ຈ່າຍເພື່ອ ການດຳເນີນງານຫຼາຍລາຍການເປັນການຈ່າຍ ດ້ວຍສະກຸນ ເງິນກີບ ແຕ່ບໍລິສັດ ໄດ້ຊື້ອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸປະກອນເປັນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດອື່ນໆ. ສະນັ້ນການເໜັງຕີງ ຂອງ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແຕ່ລະເທື່ອຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.

2.2.2 ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການໄຟຟ້າຢູ່ ສປປ ລາວ

      ສ ປ ປ ລາວ ຍັງບໍ່ໄດ້ອອກລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນເຊິ່ງໃນອະ ນາຄົດລັດຖະບານ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງລະບຽບກົດ ໝາຍ ຂອງ ອຸດສາຫະກຳ ໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນີນ ທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດໄດ້.

2.2.3  ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນການພັດທະນາໂຄງການໃນອະນາຄົດ

       ບໍລິສັດອາດປະສົບກັບການແຂ່ງຂັນໃນການດຳເນີນ ການຕາມຍຸດທະສາດການລົງທຶນ ແລະ ການພັດ ທະນາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າໃໝ່ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ເຊິ່ງຄູ່ແຂ່ງທີ່ສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດອາດ ມີແຫຼ່ງການເງິນແລະປະສົບການທີ່ສູງກວ່າບໍລິສັດໃນການພັດທະນາຫຼືປະກອບທຶນສ້າງເຂື່ອນຜະລິດໄຟຟ້າ.

2.2.4  ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານປັດໄຈທາງການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຂຶ້ນກັບສະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ລະບຽບກົດໝາຍຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນບາງດ້ານເຊິ່ງວິກິດການເສດຖະກິດ, ນະໂຍບາຍຂອງ ລັດຖະບານກ່ຽວກັບລາຄາໄຟຟ້າ, ອັດຕາຄ່າຕອບແທນ, ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ​, ນະໂຍບາຍທາງ ດ້ານພາສີອາກອນ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດ, ທັງໃນຖານະທາງການເງິນ, ຜົນການດຳເນີນງານ ແລະ ຊ່ອງທາງ ການດຳເນີນກິດຈະການ ຂອງ ບໍລິສັດ.

2.2.5    ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານໃນຖານະເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ.

    ລັດຖະບານເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ຟຟລ ເຊິ່ງເປັນຜົນໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມ ບໍລິສັດຜ່ານການແຕ່ງຕັ້ງສະ ພາຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຈະຄວບຄຸມຢ່າງໜ້ອຍຈົນກວ່າວ່າ ຟຟລ ຈະຂາຍຮຸ້ນສ່ວນຂອງຕົນໃນ ບໍລິສັດຈົນເຫຼືອຮຸ້ນເປັນສຽງສ່ວນໜ້ອຍ. ບໍລິສັດເຊື່ອວ່າຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນຖານະ ເປັນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ແລະ ຈະສາມາດຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດໃນເລື່ອງການຊື້ຊັບສິນ, ລາຄາໄຟຟ້າ, ພະ ນັກງານ ແລະ ເລື່ອງອື່ນໆດ້ວຍຕົນເອງ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມລັດຖະບານອາດ ຈະ ອອກນະໂຍບາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກັບ ບໍລິສັດໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງອາດຂັດແຍ່ງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ.