ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 ຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນວັນທີ 08/03/2015 ຄອບຮອບ 105 ປີ

ທ່ານ ອານຸສອນ ຈັນທະວົງສາ 2015-03-10 11:20:50

 

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ