ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ III ຄະນະພັກຮາກຖານເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ-1 ແລະ ໄຟຟ້າສາຂາແຂວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ອານຸສອນ ຈັນທະວົງສາ 2015-03-10 11:11:00

 

 

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ