ກອງປະຊຸມ ທົບທວນການບໍລິຫານດ້ານງານສິ່ງແວດລ້ອມ ISO 14001:2004 EMS ກ່ອນການກວດກາຮັບໃບຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່

ທ່ານ ອານຸສອນ ຈັນທະວົງສາ 2015-03-10 10:54:26

 

 

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ