•  
  • #
  • #
  • #
  • #

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 ສ້າງຕັ້ງວັງສະຫງວນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນທີ່ 24/11/2106 ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳງື່ມ-1 ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ໄດ້ຮ່ວມກັນ​​ຈັດ​ງານປະກາດສ້າງຕັ້ງວັງສະຫງວນພັນປາຂື້ນ ເພື່ອເປັນການອານຸລັກສັດນໍ້າພັນປາ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າແບບຢືນຍົງຕາມວິໄສທັດຂອງບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.​

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ