ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 ມອບເຄື່ອງຄອມພີວເຕີໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນແສງສະຫວ່າງ ຈຳນວນ 1 ຊຸດ

ທ່ານ ອານຸສອນ ຈັນທະວົງສາ 2015-03-10 10:05:07

 

 

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ