ຂໍ້ມູນສຳຄັນທາງດ້ານເຕັກນິກ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ສັງລວມຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

     ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

     ກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ                                            155MW

    ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກທັງໝົດ                                       2 Units x 17.5 MW

                                                                      3 Units x 40.0 MW

    ພະລັງງານສະເລ່ຍຕໍ່ປີ                                             1,025 GWh/y

    ອ່າງເກັບນ້ຳ

    ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງນ້ຳ                                                  8,460 Km2

    ລະດັບນ້ຳເຕັມອ່າງ                                                 212.30 masl

    ລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດ                                                    196.0 masl

    ລະດັບໜ້າເຂື່ອນສູງສຸດ                                          213.0 masl

    ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳ(ທີ່ລະດັບ 212.00)                        370 Km2

    ບໍລິມາດນ້ຳເຕັມອ່າງ                                              7,030x106 m3

    ບໍລິມາດນ້ຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ                             4,700x106 m3

    ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ

    ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນຕ່ຳສຸດ (Q=0)                         164.4 masl

    ເຂື່ອນ                                                                 

    ປະເພດ                                                                Concrete gravity

    ຄວາມຍາວ                                                           468 m

    ຄວາມສູງ                                                             70 m

    ປະຕູນ້ຳລົ້ນ

    ປະເພດ                                                                Radial

   ຈຳນວນ                                                                4 Nos.

   ຄວາມກວ້າງxຄວາມສູງ                                         12.5 m x 10.0 m

   ໂຮງຈັກໄຟຟ້າ

   ປະເພດ                                                                Semi-underground type

   ຂະໜາດ                                                              WxLxH 16m x 107m x 20m

   ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ                                                                Unit 1-2                               Unit 3-5

   ຈຳນວນ                                                                2                                         3

    ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ                                                     3.4 m                                   6.0 m

    ຄວາມຍາວ                                                          50 m                                     55 m

    ປະຕູນ້ຳ

    ປະເພດ                                                               Roller gate

    ຈຳນວນ                                                               2                                         3

    ຄວາມກວ້າງxຄວາມສູງ                                        3.4 x 3.4 m                           6.0 x 6.0 m

    ກົງຫັນ

    ປະເພດ                                                               VF-1SR(Francis)

    ມາດຕະຖານ                                                       JEC-151-1968 IEC

    ກຳລັງ                                                                 18.3 MW                               53.0 MW

    ນ້ຳຜ່ານກົງຫັນປົກກະຕິ                                        57.3 m3/s                             117.1 m3/s

    ລວງສູງນ້ຳຕົກສູງສຸດ                                           45.5 m                                  45.5 m

    ລວງສູງນ້ຳຕົກຕ່ຳສຸດ                                           28.5 m                                  28.5m

    ລວງສູງນ້ຳຕົກມາດຕະຖານ                                  37 m                                     37 m

    ຄວາມໄວຮອບປິ່ນ                                                176.5 rpm                             136.4 rpm

    ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ

    ປະເພດ                                                               VTFKW Vertical Shaft

    ມາດຕະຖານ                                                        EC-114-1964 IEC

    ເຟດສ                                                                 3 Phase                                 3 Phase

    ຄວາມຖີ່                                                              50 Hz                                     50 Hz

    ການກຳນົດຄວາມສາມາດທຳງານ                          Continuous

    ກຳລັງກຳນົດ                                                        20 MVA                                  50 MVA

    ແຮງດັນກຳນົດ                                                    11 kV                                     11 kV

    ກະແສກຳນົດ                                                       1,050 A                                  2,624 A

    ສຳປະສິດກຳລັງ                                                    0.86                                       0.80

    ຄວາມໄວຮອບປິ່ນ                                                176.5 rpm                              136.4 rpm

    ຄວາມໄວໜີສູນ                                                   386.0 rpm                               310.0 rpm

    ຂົ້ວ                                                                     34                                           44

    ສະນວນກັນໄຟ                                                    F                                              F

    ໝໍ້ແປງກຳລັງ

    ປະເພດ                                                              ONAF                                       ONAF

    ຈຳນວນເຟດສ                                                   3 Phase                                     1 Phase

    ກຳລັງກຳນົດ                                                      20 MVA                                     16.66 MVA

    ຄວາມຖີ່                                                            50 Hz                                         50 Hz

    ແຮງດັນເບື້ອງເຂົ້າ                                              11 kV                                         11 kV

    ແຮງດັນເບື້ອງອອກ                                            121kV/3,115kV/3,110kV/3

    ສາຍສົ່ງໄປສະຖານີໂພນຕ້ອງ

    ປະເພດ                                                             Single & Double Circuit

    ກຳລັງບັນທຸກ                                                     70 MVA/Circuit

    ແຮງດັນ                                                            115 kV

    ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ                                                   240 mm2(ACSR)

    ຄວາມຍາວ                                                        90 Km

    ສາຍສົ່ງໄປເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ

    ປະເພດ                                                             Single Circuit

    ກຳລັງບັນທຸກ                                                    70 MVA

    ແຮງດັນ                                                           115 kV

    ເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ                                                  240 mm2(ACSR)

    ຄວາມຍາວ                                                       55 Km

 

 

 

 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ