• #

    ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 155 MW

  • #

    ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 155 MW


ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ນ້ຳງຶ່ມເປັນແມ່ນ້ຳສຳຄັນ​ແຫ່ງໜຶ່ງໃນ ສປປ ລາວ. ຈາກການສຶກສາຄວາມເປັນໄປ​ໄດ້, ນ້ຳ​ງື່ມ ອາດ​ສາມາດກໍ່ສ້າງ​ເຂື່​ອນ​ໄຟຟ້າ​ພະລັງ​ນ້ຳ ເຊິ່ງ​ມີ​ກຳລັງ​ກຳຕິດ​ຕັ້ງໄດ້​ເຖິງ 1,600 MW. ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ໄດ້ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ມາ​ແຕ່​ປີ 1971 ໂດຍມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 150 MW. ໃນປີ 2003 ​- 2004, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ໄ​ດ້ມີການ​ສ້ອມ​ແປງ​ໃຫຍ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເບີ 1 ແລະ ​ເບີ 2 ແລະ​ ເຮັດ​ໃຫ້​ກຳລັງ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນໜ່ວຍລະ 2.5 MW. ດັ່ງນັ້ນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ມີ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ 155 MW. ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ຕັ້ງຢູ່​ແຂວງ​ວຽງຈັນ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປທາງທິດເໜືອປະມານ 90 km. ການ​ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1​ ໄດ້​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 3 ​ໄລຍະ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

​ໄລຍະການກໍ່ສ້າງທີ I

​ ໄລຍະການກໍ່ສ້າງຂອງ​ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ຄັ້ງທີ 1 ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງໃນປີ1968 ແລະ ສຳເລັດ ໃນປີ 1971, ໂດຍມີການປະກອບທຶນທັງໝົດ 28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ໃນໄລຍະນີ້ປະກອບດ້ວຍເຂື່ອນເບຕົງນ້ຳໜັກ, ໂຮງຈັກໄຟຟ້າເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຕີນເຂື່ອນປະກອບດ້ວຍ ເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າ 2 ໜ່ວຍ, ໜ່ວຍລະ 15 MW ແລະ ​ຍັງ​ມີສະຖານທີ່ກຽມ​ໄວ້ສຳລັບຂະຫຍາຍໂຮງຈັກເພື່ອຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າເພີ້ມ ​ເຕີມອີກ 3 ໜ່ວຍ. ໄຟຟ້າທີ່ຜະລຶດໄດ້ຈາກເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າຈະຖືກສົ່ງ​ເຂົ້າລະ​ບົບສາຍ​ສົ່ງ​ໄຟຟ້າ​ ແຮງ​ສູງຂະໜາດ 115kV ວົງຈອນດ່ຽວຈາກເຂື່ອນນ້ຳງຶ່ມ 1 ຫາສະຖານນີໂພນຕ້ອງ ແລະ ສົ່ງຈາກ ສະຖານີໂພນຕ້ອງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບສາຍ ສົ່ງແຮງສູງ 115 kV ຂອງ EGAT ທີ່ສະຖານີ ໜອງຄາຍ.

ໄລຍະການກໍ່ສ້າງທີ II

ໄລຍະການກໍ່ສ້າງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງໃນປີ1976 ແລະ ສຳເລັດໃນປີ 1978, ໂດຍມີການປະກອນທຶນທັງໝົດ 49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງໃນໄລຍະນີ້ ປະກອບດ້ວຍການ ຕິດຕັ້ງປະຕູນ້ຳລົ້ນ, ທໍ່ສົ່ງນ້ຳແລະ ລະບົບປະຕູນ້ຳເຂົ້າກົງຫັນໃໝ່, ການຂະຫຍາຍໂຮງຈັກຕື່ມເພື່ອຮອງຮັບການ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດ 40 MW ຕື່ມອີກ 2 ໜ່ວຍ, ປະກອບ​ມີສາຍສົ່ງແຮງສູງຂະໜາດ 115 kV 2 ວົງຈອນຈາກ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້ານ້ຳ​ງື່ມ 1 ຫາສະຖານີໂພນຕ້ອງ ແລະ ຈາກ​ສະຖານ​ນີ​ໂພນ​ຕ້ອງ​ເຊື່​ອມຕໍ່​ເຂົ້າກັບ​ລະບົບ 115 kV ຂອ​ງ EGAT ທີ່ສະຖານີອຸດອນ 2.

​ໄລຍະການກໍ່ສ້າງທີ III

ໄລຍະການກໍ່ສ້າງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງໃນປີ 1983 ແລະ ສຳເລັດໃນປີ 1984, ໂດຍມີການປະກອບທຶນທັງໝົດ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ​ໄດ້ມີການ​ຕິດຕັ້ງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເພີ້ມອີກ 1 ​ເຄື່ອງທີ່​ມີ​ກຳລັງ​ຕິດຕັ້ງ 40 MW. ພາຍຫຼັງ​ສຳ​ເລັດ​ໂຄງການນີ້​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳງື່ມ 1 ຈຶ່ງ​ມີ​ກຳລັງ​ຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 150 MW ແລະ ສາມາດ​ຜະລິດ​ພະລັງງານ​ໂດຍສະ​ເລັ່ຍໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 865 GWh ຕໍ່​ປີ.

 

 
 

 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ