• #

    ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 155 MW

  • ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 155 MW

  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 ໃນຄ່ຳຄືນ 155 MWຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1