ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ໄດ້ລົງປະຊາສໍາພັນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງເຂື່ອນ.

       ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານວັງເຮືອ, ທະຫານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງທຸລະຄົມ ໄດ້ລົງປະຊາສໍາພັນເຜີຍແພ່ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງເຂື່ອນ  ໃນວັນທີ 17/08/2017. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນສີ ກອງມະນີວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງທຸລະຄົມ, ພ້ອມນັ້ນຍັງມີບັນດາທ່ານຈາກຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ແລະ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການກຸ້ມບ້ານ ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ.

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ມັງ 3
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ