ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ໄດ້ມອບ-ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ໂຮງຮຽນອານຸບານ ບ້ານວັງເຮືອ, ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ໄດ້ມອບ-ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ໂຮງຮຽນອານຸບານ ບ້ານວັງເຮືອ, ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 21/2/2017 .

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ມັງ 3
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ