ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ໄດ້ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງດິນແດງເຂົ້າຫາບ້ານຈັດສັນຂອງໂຄງການ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ໄດ້ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງດິນແດງເຂົ້າຫາບ້ານຈັດສັນຂອງໂຄງການ ບ້ານພູເຂົາຄວາຍໃໝ່-ບ້ານນາຍາງ ຕາມຈຸດທີ່ເປ່ເພເປັນບວກເປັນຂຸມໄລຍະທາງ 3 ກິໂລແມັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວສັນຈອນໄປມາສະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ.

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ມັງ 3
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ