ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ຮ່ວມກັບ ເມືອງທຸລະຄົມ ຈັດພິທີປ່ອຍປາເນື່ອງໃນວັນອານຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2016

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ຮ່ວມກັບ ເມືອງທຸລະຄົມ ຈັດພິທີປ່ອຍປາເນື່ອງໃນວັນອານຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2016 ຢູ່ທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນປາທີ່ຢູ່ໃນເຂດລ້ອງນໍ້າຫຍາມ ແລະ ຫວ້ຍຮ່ອງແພງມີຈໍານວນຫລາຍຂື້ນ.

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ມັງ 3
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ