ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ຮ່ວມກັບທະຫານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ກອງພັນນ້ອຍ ງໍ 901 ຈັດພິທີປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ຮ່ວມກັບທະຫານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ກອງພັນນ້ອຍ ງໍ 901 ຈັດພິທີປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ໃນວັນທີ 03/06/2016 ເນື່ອງໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 01 ມີຖຸນາ. ໂດຍມີອໍານາດການປົກຄອງເມືອງທຸລະຄົມ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຟົດຟື້ນ ເພື່ອເປັນການປຸກລະດົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ ແລະ ເພີ່ມພື້ນທີ່ສີຂຽວຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ມັງ 3
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ