ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ໄດ້ຮັບ ການບູລະນະເປັນທາງປູຢາງ.

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ ບູລະນະເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ເປັນເສັ້ນທາງປູຢາງສອງຊັ້ນຂະໜາດ 6 ແມັດ ໄລຍະທາງ 8 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງສໍາເລັດໃນຕົ້ນປີ 2016 ຜ່ານມານີ້ ເຊິ່ງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫ່ວາງເມືອງທຸລະຄົມຫາເມືອງລ່ອງຊານ ແລະ ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ມີປະຊາຊົນສັນຈອນໄປມາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ມັງ 3
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ