ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃຫ້ໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງເຂື່ອນ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ໄດ້ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານພູເຂົາຄວາຍໃໝ່, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ອານຸບານບ້ານ ນໍ້າຫຍາມ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນບ້ານວັງເຮືອ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນບ້ານນານົກຂຸ້ມ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ລວມມີມູນຄ່າ 20,000,000 ກີບ, ໃນວັນທີ 22/05/2016 ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ພອນເພັດ ເພັດຕະກຸນ ຜູ້ອໍານວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໃຫ້ກຽດຂື້ນມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃຫ້ໂຮງຮຽນບ້ານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກ້າວໜ້າຂື້ນໄປເລື່ອຍໆ.

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ມັງ 3
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ