ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ຕິດຕັ້ງລະບົບໂທລະໂຄ່ງໃຫ້ສາມໝູ່ ບ້ານອ້ອມຂ້າງເຂື່ອນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ໄດ້ສະໜອງ ແລະຕິດຕັ້ງລະບົບໂທລະໂຄ່ງໃຫ້ 3 ໝູ່ບ້ານເຊິ່ງມີ: ບ້ານນໍ້າຫຍາມ, ບ້ານພູເຂົາຄວາຍໃໝ່ ແລະ ບ້ານວັງເຮືອ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ລວມມີມູນຄ່າ 44,000,000 ກີບ ໃນວັນທີ 18/05/2016.  ໃນນັ້ນ, ທ່ານ ພອນເພັດ ເພັດຕະກຸນ ຜູ້ອໍານວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ໃຫ້ກຽດຂື້ນມອບລະບົບໂທລະໂຄ່ງໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານດັ່ງກ່າວ. ການຕິດຕັ້ງລະບົບໂທລະໂຄ່ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການປະຊາສໍາພັນ ຫຼື ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂື່ອນຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປະກາດແຈ້ງເຕືອນເຫດການຕ່າງໆ ,ວຽກງານທາງລັດຖະການຕະຫຼອດຮອດເຖິງລາຍການຂ່າວທາງວິທະຍຸຕ່າງໆ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂື້ນ.

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ມັງ 3
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ