ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ມັງ 3

  1. ປະຫວັດຄວາມເປັນຂອງໂຄງການ 

         ໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຊົນລະປະທານນ້ຳມັງ 3 ໄດ້ຮັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນປີ 1991- 1994 ຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບທຶນກໍ່ສ້າງໃນປີ 2002, ຊຶ່ງແມ່ນທຶນຈາກທະນາຄານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຂອງ ສ.ປ.ປ.ຈີນ ໂດຍການເຊັນສັນຍາມອບເໝົາກັບບໍລິສັດ ຈີນ China International Water and  Electric Cooperation ຫລື(CWE) ທຶນ​ກໍ່ສ້າງໂຄງການ​ລວມ ມີ​ມູນ​ຄ່າທັງ​ໝົດ 63 ລ້ານ ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ   80% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ທັງ​ໝົດ ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ເງິນ​ກູ້ ຈາກ​ທະນາ​ຄານ ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ ສ.ປ.ປ ຈີນ ​ແລະ 20%  ​ແມ່ນ​ທຶນ​ສົມທົບຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເຊິ່ງມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 40 ເມກາວັດ.

         ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 60 ກິໂລແມັດ ໄປຕາມທາງເລກ 10 ເຊິ່ງຢູ່ໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ເປັນໂຄງການທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານ (ໄຟຟ້າ ແລະ ຊົນລະປະທານ ), ເປັນໂຄງການທີ່ປ່ຽນທິດທາງສາຍນໍ້າ ໂດຍຕັນສາຍນໍ້າຍອງ ທີ່ເປັນສາຂາໜຶ່ງຂອງສາຍນໍ້າມັງໃຫ້ເປັນອ່າງເກັບນໍ້າຢູ່ເທີງພູ ໃນລະດັບຄວາມສູງ 750 ແມັດ (ທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລ), ມີເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ 10,2 ກິໂລຕາແມັດ, ກັກເກັບນໍ້າໄດ້ສູງສຸດ 49 ລ້ານແມັດກ້ອນ, ນໍ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວຈະຖຶກກັກເກັບໄວ້ຢູ່ອ່າງນໍ້າທ້າຍໂຮງຈັກ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບຊົນລະປະທານ ເຊິ່ງສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3,600 ເຮັກຕາ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນປ່ອຍລົງສູ່ສາຍນໍ້າຫຍາມ, ຜ່ານຫ້ວຍຮ່ອງແພງ ແລ້ວລົງສູ່ນໍ້າງື່ມ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ໄຫຼໄປສູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ.

          ນໍ້າຍອງທີ່ເຄີຍໄຫຼສູ່ນໍ້າມັງໂດຍທຳມະຊາດຂອງມັນ ໄປຕາມທິດຕາເວັນອອກໃກ້ບ້ານທ່າບົກ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ບັດນີ້ສ່ວນໃຫ່ຍຈະໄຫຼຜ່ານປະຕູນໍ້າ, ອຸມົງ ແລະ ທໍ່ສົ່ງນໍໍ້າແຮງດັນສູງ ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ໂຮງຈັກ.

  • ການກໍ່ສ້າງໄດ້ເລີ່ນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2002 ໃນນັ້ນໄດ້ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນສອງແຫ່ງເພື່ອກັກເກັບນໍ້າເຊິ່ງມີ: ເຂື່ອນດິນຖົມ (Saddle Dam) ແລະ ເຂື່ອນເບຕົງອັດແໜ້ນ RCC (Main Dam) ແລະ ໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນອວຍນໍ້າ, ປະຕູນໍ້າ (Water gate), ອຸມົງ ( Tunnel), ທໍ່ສົ່ງນໍ້າ (Penstock), ໂຮງຈັກ (Powerhouse), ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ(Transmission line), ສະຖານີໄຟຟ້າ (Switchyard), ອ່າງນໍ້າທ້າຍເຂື່ອນ (Regulating Pond), ຄອງຊົນລະປະທານ (Irrigation channel) ແລະ ບ້ານພັກພະນັກງານ ( Operator’s village). ການກໍ່ສ້າງໄດ້ສຳເລັດໃນເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2005.
  • ໂຮງຈັກແມ່ນມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 40 MW, ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າ Pelton ແກນຕັ້ງ 20 MW ສອງເຄື່ອງ, ອັດຕາການໃຊ້ນໍ້າ 9,14 m3/s ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 187 GWh/year, ນໍ້າທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ມີ 44.5  ລ້ານ mໃນລະດັບນໍ້າເຕັມອ່າງ  , ລະດັບນໍ້າຕາຍແມ່ນ 742.00 masl.

 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ