• #

  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເລິກ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 MW

 • #

  ໂຮງຈັກ ແລະ ສະຖານີ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ (Power house and switch yard)

 • #

  ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ(Penstock)

 • #

  ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ບ້ານພັກພະນັກງານ (Office and Operator village)

 • #

  ປະຕູນ້ຳ (Intake gate)

 • #

  DAM Site Over view

 • #

  ທາງນ້ຳລົ້ນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ(Main spill way) 

 • #

  Welcome  


ສະຖານທີ່ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ​ພູ​ປ່າ​ມັນ, ເມື​ອງ ລ້ອງ​ຊານ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ:  030 5262569

 ​​​​ແຟັກ: 030 5260706

E-mail: namleuk_hpp@edlgen.com.la

ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້ານ້ຳ​ເລິກ​ໄດ້​ກໍ່ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ປີ 2000 ເຊິ່ງມີ​ກຳລັງ​ຕິດຕັ້ງ 60 MW ປະກອບ​ມີ​ເຄື່ອງ​ຈັກ 2 ໜ່ວຍ ​ໂດຍ​ມີ​ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໜ່ວຍ​ລະ 30 MW ເຂື່ອນ​ດັ່ງກ່າວ​ປະກອບ​ມີ​ອ່າງ​ເກັບ​ນ້ຳຢູ່​ຕອນ​ເທິງ​ຫ່າງ​ຈາກ​ໂຮງ​ໄຟຟ້າ​ ປະມານ 10 Km. ມີ​ອຸ​ໂມງ​ສົ່ງ​ນ້ຳຍາວ 2,830 m, ທໍ່ສົ່ງ​ນ້ຳ​ແບບ​ເປີ​ດໜ້າດິນ ມີ​ຄວາມ​ຍາ​ວ 458 m ແລະ ມີ​ເສັ້ນຜ່າ​ກາງ 3.40 m ນອກຈາກ​ນັ້ນ ຍັງ​ໄດ້ອ່ວຍ​ນ້ຳຈາກ​ນ້ຳປູນ​ເຂົ້າຫາ​ອ່າງ​ນ້ຳ​ເລິກ​ຕື່ມ​ອີກ ມີ​ຄວາມ​ຍາ​ວປະມານ 2,600 m. ມີ​ອຸ​ໂມງ​ເສັ້ນຜ່າ​ກາງ 3.30 m.


    ຝາຍ​ນ້ຳລົ້ນ

 

ຝາຍ​ນ້ຳລົ້ນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ຝາຍ​ນ້ຳລົ້ນ​ແບບ​ເປີດ, ​ເຊິ່ງ​ຢູ່​ເບື້ອງຊ້າຍ​ຂອງ​ຕົວ​ເຂື່ອນ, ມີ​ຄວາມ​ຍາວ 60 m ແລະ ສາມາດ​ລະບາຍ​ນ້ຳ​ໄດ້ 2.100 m​3/s. ຝາຍ​ນ້ຳລົ້ນສຳຮອງ​ແມ່ນ ຝາຍ​ນ້ຳລົ້ນຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ເຊິ່ງ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ຕົວ​ເຂື່ອນ​ໄປ​ທາງ​ເບຶ້ອງຊາຍ. ຝາຍ​ນ້ຳລົ້ນດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ລະບາຍ​ນ້ຳຊ່ວຍ​ຝາຍ​ນ້ຳລົ້ນ​ໃຫຍ່​ໃນ​ ເມື່ອເວລາ​ຫາກ​ນ້ຳຂຶ້ນສູງ​ສຸດ ​ແລະ ຝາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ສາມາດ​ລະບາຍ​ນ້ຳ​ໄດ້ 1.500 m3/s.

 

   ສາຍ​ສົ່ງ

 

 ຈາກ​ສະຖານີ​ຈ່າຍ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳ​ເລິກ​ຕິ​ດກັບ​ໂຮງ​ຈັກ. ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ 3 ສາຍ​ສົ່ງ 115 kV ຄື: ສາຍ​ສົ່ງ​ທີ 01 ແມ່ນ​ຈາກ​ສະຖານີນ້ຳ​ເລິກ​ຫາ​ສະຖານີປາກ​ຊັນ​ມີ​ຄວາ​ມຍາວ 85 km, ສາຍ​ສົ່ງ​ທີ 02 ແມ່ນ​ຈາກ​ສະຖານີ​ນ້ຳ​ເລິກ​ໂດ​ຍ​​ເລາະ​ຕາມ​ແຄມ​ອ່າງ​ນ້ຳງື່ມຫາ​ສະຖານີ​ເຂື່ອນ ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳງື່ນ I ມີ​ຄວາມ​ຍາວ 55 km ແລະ ສາຍ​ສົ່ງ​ທີ 03 ແມ່ນ​ຈາກ​ສະຖານີ​ນ້ຳ​ເລິກ​ຫາ​ສະຖານີ​ໂພນ​ສະຫວັນ (ຊຽງຂວາງ) ມີ​ຄວາມ​ຍາວ 187 km.

    ລັກສະນະ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ເຂື່ອນ

      ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ເລິກ​ແມ່ນ​ເປັນ​ແບບ​ດິນ​ຖົມ, ​ແກນ​ກາງ​ເປັນ​ດິນ​ໜຽວ. ຄວາມ​ຍາວ​ຕາມ​ສັນ​ເຂື່ອນ​ແມ່ນ 800 m ມີ​ຄວາມ​ສູງຈາ​ກ​ຖານ 45.5 m ບໍລິ​ມາດ​

      ຂອງ​ດິນ​ ​ແລະ ຫີນທີ່​ນຳ​ມາ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ແມ່ນ​ມີ​ປະມານ 1.2 mm3.

 

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ສຳຄັນດ້ານ​ເຕັກນິກ​ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ​ເລິກ ​ໂດຍຫຍໍ້

1.   ອ່າງ​ເກັບ​ນ້ຳ

 

ລວງ​ສູງ​ຂອງ​ເຂື່ອນ

: 45.5 m

ລະດັບນ້ຳສູ​ງສຸດ

: 405 masl

ລະດັບ​ນ້ຳຕ່ຳ​ສຸດ

: 388 masl

​ເນື້ອທີ່​ອ່າງ​ເກັບ​ນ້ຳ (ລະດັບ​ສະໜອງ​ເຕັມ​ສ່ວນ)

: 12.8 km2

ບໍ​ລິ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້ນ້ຳເຂົ້າ​ໃນການ​ຜະລິດ

: 154 x 106 m3

ຄວາມ​ສາມາດ​ເກັບ​ຮັກສານ້ຳ

: 31 x 106 m3

ບໍລິ​ມາດ​ນ້ຳ​ລົ້ນ​ອ່າງ​ຕໍ່​ປີ

: 517 x 106 m3

ຄວາມ​ສູງສຸດທິ (Net Head)

: 182.9 m

2.  ເຂື່ອນ

 

ຄວາມ​ສູງ

: 45.5 m

3.   ລະບົບ​ການ​ສົ່ງ​ນ້ຳຂອງ​ເຂົ້າຫາ​ກົງຫັນ

 

ລວງ​ຍາວ​ອຸ​ໂມງ

: 2,830 m

ຂະໜາດ​ເສັ້ນ​ຜ່າ​ກາງຂອງ​ອຸ​ໂມງ

: 4.90 m

​ເຫຼັກຮອງ​ຮັບ​ທໍ່ສົ່ງ​ນ້ຳ (Steel lining)

: 305 m

ທໍ່​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ຈັກ​ປັ່ນ (​ເປີດ​ໜ້າດິນ)

: 458 m

ກຳລັງ​ການຜະລິດ

: 60 MW

ປະລິມານ​ນ້ຳຜ່ານ​ກົງຫັນ

: 39 m3/s