ຕ້ອນຮັບແຂກທີ່ມາຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ 2

  • ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2017 ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທີ່ມາແຕ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ 2 ທິ່ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 2-3 ເຊີ່ງຕ້ອນຮັບໂດຍ: ທ່ານ ບຸນມີ ສຸວັນນະສຸກ ແລະ ທ່ານ ທະວີສິດ ຈັນເທຣີ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ